Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NCCW heeft er voor gekozen om “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” tot een van de speerpunten van onze organisatie te maken. Het is de vertaling van onze maatschappelijke betrokkenheid om structureel bij te dragen aan het verbeteren van ons milieu. Zo is “Het Nieuwe werken” inmiddels een begrip op de veranderende arbeidsmarkt. Met een ander arbeidsethos zullen wij zeker een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van ons milieu. 

Wat betekent dat in de praktijk? 
Het is tweeledig: als bedrijf willen wij bewust omgaan met energie en kantoorbenodigdheden, maar wij willen ook bevorderen dat medewerkers een goede en plezierige werkomgeving hebben. Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren zijn wij voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Daar blijft het niet bij, want “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” omvat meerdere processtappen. Zo kopen we duurzaam in, stimuleren we hergebruik en letten wij op hoe wij de afvalstroom in ons pand kunnen optimaliseren. Daarnaast heeft NCCW ervoor gekozen om het mobiliteitsbeleid aan te passen en is het onze voorkeur te kiezen voor producten en services met een duurzaam karakter. 

Met de catering is een contract afgesloten waarbij niet alleen gelet wordt op de kwaliteit maar ook op milieu, duurzaamheid en de bewustwording van gezonde voeding. Voor het afsluiten van het contract van nieuwe koffieautomaten is naast het verbeteren van de kwaliteit van de koffie, gelet op het aanbieden van milieu verantwoorde en Fairtrade producten. Zo zijn onze koffiebekers vervangen door kartonnen bekers (recycle) en zijn koffiebonen een Fairtrade product. 
Wij hebben, door gebruik te maken van centrale printers, het papier en het gebruiken van toners beperkt. Naast de energiezuinige verlichting in de kantoorruimten, verdient het de aandacht om verder te gaan met energiebesparende maatregelen. Medewerkers worden erop gewezen een bijdrage te leveren door apparaten, zoals PC’s en beeldschermen, uit te zetten en de verlichting uit te doen in kamers die niet gebruikt worden. Dit wordt ook dagelijks na werktijd gecheckt.
Medewerkers die voor hun werk veel bij de klanten zijn, komen in aanmerking voor een leaseauto of een mobiliteitsvergoeding. Voor zowel woon- / werkverkeer als voor bezoeken aan opdrachtgevers zijn consultants, accountmanagers etc. veel onderweg. Zij hebben steeds meer te maken met aanzienlijke reistijden als gevolg van de toegenomen files. Daarom wordt gestimuleerd om een elektrische dan wel hybride auto, met een minimale CO2 uitstoot, te leasen. NCCW heeft aandacht besteed aan de mobiliteit van en naar kantoor. Om die reden is een doucheruimte beschikbaar voor medewerkers die op een andere wijze dan met een auto of openbaar vervoer naar kantoor komen. Voor de fietsers, hardlopers, skeelers, skaters, steppers etc. is er de mogelijkheid om, bij aankomst op kantoor, zich op te frissen voordat aan het werk wordt gegaan. 

In het ASP center van NCCW wordt gewerkt met zogenoemde “Blade Technologie”. Met deze techniek wordt virtualisatie optimaal bediend en benut, wat er toe leidt dat er minder hardware nodig is. Door inzet van zogenoemde koelstraten zijn koelsystemen in staat om de Blade Servers met minder energie en dus met een hoger rendement, te voorzien van voldoende koeling. De koelsystemen zijn ook in staat om, op verzoek, extra te koelen. Bovendien is aangetoond dat de koeltemperatuur hoger ingesteld kan worden, dan in het verleden altijd nodig is geweest. Ook deze maatregelen dragen bij aan een energiebesparing, die in de afgelopen jaren gerealiseerd is.  

Een greep uit de genomen maatregelen:
·      Asito Schoonmaak : 100% klimaatneutraal. We hebben onze CO2-voetafdruk extern laten berekenen. Met deze gegevens hebben we een pakket reductiemaatregelen opgesteld om belasting van het milieu verder te reduceren
·      Werken met milieuvriendelijke producten
·      Gescheiden Afval  huisvuil / papier / plastic
·      Geen eigen printers meer maar multifunctionals
·      Energie: groene stroom en gewoon aardgas
·      Bijdrage duurzame inzetbaarheid van € 22,50 netto per maand voor iedere medewerker
·      Korting sportabonnement bij lokale sportschool ‘Be Active’
·      Kerstmarkt met kraampjes van lokale middenstanders (stimuleren detailhandel Almere)
·      Gratis fruit en melk/karnemelk voor iedere medewerker. Voor levering zijn wij nu in gesprek met stichting Broodje Hagelslag (zet zich in voor jongeren die door omstandigheden buiten de samenleving dreigen te vallen)
·      Diverse stage- en/of afstudeermogelijkheden voor studenten van de Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Amsterdam en ROC
·      Mogelijkheden voor snuffelstage t.b.v. middelbare scholieren
·      Deelname van medewerkers aan diverse sportevenementen (denk aan hardloop- en wielrenwedstrijden en deelname aan triatlon evenementen al dan nog gesponsord)
·      Opbrengst verkoop ‘oude’ hardware ten goede aan stichting Kika
·      Energie beperkende maatregelen. Denk daarbij aan koelte-straat (waardoor de airco-unit zeker 20% minder energie nodig heeft voor koeling); blades die in de nachturen automatisch terugschakelen in snelheid en daarmee ook minder energie verbruiken; de uitwijklocatie waar we bewust kiezen om alleen de storage en slechts 1 server actief aan te zetten.

Daarnaast zijn wij bovenal leverancier van fantastische vastgoed ICT oplossingen. 
Specifiek voor de sociale woningcorporaties en haar ketenpartners ontwikkelen wij zeer innovatieve oplossingen die effectief en efficiënt werken mogelijk maken. Een blije huurder, een gemotiveerde medewerker en een stabiel systeem. En ook voor onze oplossingen geldt dat we streven naar minder papier en minder kilometers voor huurders, corporatiemedewerkers en co-makers. Wat wil je nog meer?