ICT Kwaliteitsmanager

Als ICT Kwaliteitsmanager realiseer en implementeer  je een toekomst vast ICT-kwaliteitsbeleid teneinde  te voldoen aan gewenste en verplichte (wettelijke) kwaliteitsnormen en vereisten. Je draagt actief bij aan het ontwikkelen van een strategische visie ten aanzien van systematische kwaliteitsverbetering, dit betreft een breed scala aan onderwerpen. Dankzij je specifieke kwaliteitskennis ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en -ontwikkeling van de organisatie. Je bent alert op het vinden van verbeterpunten in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je bent organisatie bewust en vertaalt lastige kwaliteitsvraagstukken naar concrete pragmatische verbeteringen en implementaties van ICT-kwaliteitsnormen en (beveiligings)maatregelen.

De functie bestrijkt diverse activiteiten en elementen op het snijvlak van kwaliteitsprocessen, beleid alsook projectmanagement met een focus op zowel intern als extern, o.a.:

• Je bent verantwoordelijk voor een samenhangend systeem van kwaliteitszorg met normeisen, kwaliteitscriteria en beleidsuitgangspunten en durft deze goed ‘onder de loep’ te nemen om vervolgens ‘simpel te maken’;
• Het pro-actief signaleren en het vertalen van risico’s naar maatregelen voor de ICT-diensten hoort hierbij;
• Je adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers op het gebied van integrale kwaliteitszorg, creëert awareness en weet dat je hiermee het verschil te maken. Je doet dit op een manier waarop klanten zich herkennen, zaken moeten ‘simpel en soepel’ gaan;
• Je werkt aan de voorbereiding en begeleiden van interne en externe audits (ISO 20000, ISO27001, ISAE3402) en jaagt verbeteracties na. Vaak zijn ISO-normen niet de meest begrijpelijke teksten, maar je vindt het een uitdaging om het doel ervan te begrijpen en ze op een pragmatische wijze door te vertalen en  toe te passen in de organisatie;
• Regelmatig beantwoorden van vragen over de SLA vanuit klanten collega's. Dit leidt vaak tot overleg met collega's over zaken die zijn misgegaan en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Dit kan ook leiden tot een voorstel voor SLA aanpassing of een bezoek aan de klant om toe te lichten wat in onze SLA staat. Je kunt je verplaatsen in onze klant. Wat verwacht die van ons? En is dat reëel (vanuit ons oogpunt)?;
• Met de Security Officer bedenk en analyseer je ‘waar onze organisatie vanuit kwaliteits- & informatie-beveiligingsoogpunt’ naartoe wil. Je voert daar gesprekken over, doet voorstellen en voert deze vervolgens uit.  Denk hierbij o.a. aan het verzorgen van presentaties en het uitvoeren en ontwikkelen van workshops;
• Vanuit je rol voer je projecten uit en lever je o.a. je bijdrage aan in de selectie en invoering van tooling voor monitoring van onze werkprocessen;
• Je draagt actief bij aan verbetering van de service, intern en extern waarbij je problemen of zaken die fout zijn gelopen eigenlijk ‘leuk’ vindt, want die helpen je om onze werkprocessen te verbeteren;
• Aan de hand van testen lever je rapportages, deze breng je samen en vertaalt en analyseert deze om vervolgens verbeteracties te kunnen opstarten.

Afdeling
Je acteert vanuit de afdeling Infrastructure. Deze afdeling zorgt voor de exploitatie van de producten welke door NCCW zijn ontwikkeld. Deze afdeling staat garant voor ene betrouwbare en veilige omgeving voor NCCW en haar klanten.

Gevraagd
HBO en/of academisch werk- en denkniveau met goede kennis van bedrijfskundige en ICT processen. Daarnaast heb je ruime ervaring met kwaliteitssystemen zoals ISO 20000 en ISO27001 I. Ook kennis van andere kwaliteitsstandaarden zoals COBIT, CMM, ITIL (type 3) en SAE3402 is gewenst. Je beschikt over uitstekende analytische, coördinerende en communicatieve vaardigheden en bent goed in staat om informatie over te dragen, anderen te overtuigen en draagvlak te creëren. Gedrevenheid en resultaatgericht zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.

Als persoon ben je veranderingsgezind, mèt de wil dat veranderingsprocessen ingezet en ‘geborgd’ worden. Je hebt een lange adem. Sommige verbeteracties / verbeterprogramma’s hebben een lange doorlooptijd of liggen een tijdje stil. Je moet ze niet vergeten en weer nieuw leven inblazen als de rest van de organisatie er weer aan toe is. Je bent oplossingsgericht ingesteld, vindt problemen of zaken die fout zijn gelopen leuk aangezien die helpen om de werkprocessen te verbeteren. Je bent echt dienstverlenend naar collega’s en klanten, ook als ze iets voor de zoveelste keer vragen probeer je ze zo goed en snel mogelijk te helpen.

NCCW biedt je
Uitstekende carrière kansen in een technisch hoogstaande werkomgeving in een stimulerende, veranderende en vooruitstrevende organisatie met een collegiale werksfeer en  kansen mee te bouwen aan de verdere groei van de organisatie. Uiteraard een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder prima pensioenvoorzieningen, collectieve ziektekostenverzekering, uitstekende opleidingsmogelijkheden en optie om extra verlofuren te kopen c.q. verkopen. Kortom, een interessante en leerzame werkomgeving!

Enthousiast geworden?
Heb je interesse en herken je je in dit profiel? Mail dan je motivatiebrief met CV naar mailadres werving@nccw.nl of reageer rechtstreeks via het formulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien Maarschalkerweerd (Recruitmentmanager) via 06-22992833.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.