Kennemer Wonen kiest voor Property Management

09 februari 2016

Woningcorporatie Kennemer Wonen heeft besloten voor haar primaire processen verhuur, onderhoud en administratie van vastgoed, te gaan werken met Property Management van NCCW: Het ERP-systeem met de ESB-dienst en de Corporatie Cloud.

Kennemer Wonen verhuurt ruim 10.000 woningen en is voor haar besluit niet over één nacht ijs gegaan. Na beoordeling van het systeem zijn er met Kennemer Wonen verdiepingssessies geweest waarin verschillende scenario’s met de eigen data werden doorlopen. Dit gaf de corporatie vertrouwen dat het systeem de processen van de woningcorporatie optimaal ondersteunt. 

Marcel Jansen, Informatiecoördinator bij Kennemer Wonen: “Wij gaan voor een optimale dienstverlening aan onze klanten. Wij willen flexibel inspelen op de behoefte van onze huurders en de samenwerking met onze partners. Dit betekent bijvoorbeeld dat de huurder op een ieder eigen gewenst moment zijn of haar zaken rond het huis, het contract of een reparatie, online moet kunnen regelen, ook buiten kantoortijden. Aan de keuze van het systeem dat hier de mogelijkheden voor biedt, ligt een aantal randvoorwaarden ten grondslag. Het moet een kostenreductie opleveren, het moet processen efficiënter maken en onze dienstverlening uitbreiden. Bovendien moet het financiële systeem robuust zijn. Dankzij de open architectuur van Property Management hebben we een goed fundament om dit te realiseren. Property Management maakt ons flexibel en wendbaar.”

Peter Bos, Commercieel directeur NCCW: “Wij bieden met Property Management vrijheid in ICT met daarbij een krachtige motor. De opzet en architectuur maken het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen in de markt. Een integratieplatform (ESB) maakt standaard onderdeel uit van Property Management waardoor het dus eenvoudig te koppelen is aan systemen van derden. Zo zal Property Management onder meer, in een veilige omgeving, worden geïntegreerd met het huurdersportaal van Malengo dat reeds in gebruik is bij Kennemer Wonen. Hierdoor doet de corporatie geen desinvestering voor reeds aanwezige oplossingen maar wordt direct toegevoegde waarde geleverd. Processen die zich buiten de corporatie afspelen, zoals het dagelijks onderhoud van de woningen, worden volledig in de keten afgewikkeld. Daarbij worden alle gegevens slechts één keer vastgelegd. We hebben bewezen dit te kunnen want dit draait inmiddels bij 28 corporaties, waarbij we meerdere partijen in de keten ondersteunen.” 


Op de foto ondertekenen Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen en Peter Bos commercieel directeur NCCW het contract.  

Ontzorgen
Property Management wordt aangeboden als cloud oplossing. Dit betekent dat Kennemer Wonen altijd de nieuwste software tot haar beschikking heeft, aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving en volledig getest.