Groninger Huis digitaliseert verder

16 februari 2016

Om huurders 24/7 optimaal te kunnen bedienen wordt bij Woonstichting Groninger Huis nu ook het huurdersportaal ingezet. Met het portaal kunnen huurders allerlei huurderszaken inzien zoals het huurcontract of de huursamenstelling maar zij kunnen ook zaken regelen zoals bijvoorbeeld het betalen van een huurachterstand.

De afgelopen weken is ProImpact druk bezig geweest met de nieuwe website voor de Woonstichting uit Zuidbroek. Met ruim 35% mobiele bezoekers in 2015 en wetende dat dit aantal alleen maar zal toe nemen, was de keuze voor een responsive website van de leverancier snel gemaakt.

Groninger Huis maakt momenteel gebruik van een woonruimteverdeel portaal dat real-time communiceert met BIS NOA van NCCW. De corporatie uit Zuidbroek kan met dit woningzoekendensysteem woningedities plaatsen waarop woningzoekenden kunnen reageren. Een logisch gevolg is dat de woningzoekende na toewijzing van een woning uiteindelijk als huurder terug komt op de website.

Door zowel het woonruimteverdeel portaal als het huurdersportaal in te zetten digitaliseert Groninger Huis een groot deel van het gehele proces.