Onderhoud en beheer kan niet (meer) zonder ICT

11 maart 2016

Om hun klanttevredenheid hoog en hun onderhouds- en beheerkosten laag te houden, kiezen steeds meer woningcorporaties ervoor om procesgestuurd te werken. Veel van die processen lopen echter door meerdere systemen, afdelingen en organisaties. “Erg inefficiënt”, vindt Bertus Meijer, Business Developer bij NCCW. Om woningcorporaties en onderaannemers te helpen hun processen beter te sturen, ontwikkelde NCCW een processjabloon waarin verschillende systemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld: Corporatie Cloud Dagelijks Onderhoud.

“Steeds meer corporaties kiezen ervoor hun onderhoud en beheer uit te besteden aan een vaste poule van onderaannemers. Dat biedt mogelijkheden om te automatiseren”, aldus Meijer. “Hoewel dit ten koste kan gaan van banen, zal deze ontwikkeling zich doorzetten. Bedrijven die zich hier niet op voorbereiden, missen straks de boot.” 

Regie 
Van het processjabloon maken inmiddels zo’n dertig woningcorporaties in Nederland gebruik, vertelt hij. “In de toekomst zal dit aantal alleen maar stijgen. Het processjabloon maakt een vlekkeloze verwerking van het dagelijks onderhoud mogelijk, zonder dat de corporatie de regie kwijtraakt.” Corporaties hebben bij NCCW de keuze uit een aantal mogelijkheden, waaronder een klassieke verwerking van gegevens middels PDF-opdrachtbonnen en een aannemersportaal. Maar ook een honderd procent digitale verwerking behoort tot de mogelijkheden. Voor deze laatste optie loopt op dit moment een pilotproject. “Huurders kunnen hierbij eenvoudig via een online portaal hun reparatieverzoek indienen”, aldus Meijer. “Een eenvoudige zoekboom zorgt ervoor dat het juiste verzoek wordt ingediend. Vervolgens wordt de meest geschikte aannemer voor de klus geselecteerd. Alle processtappen zijn eenvoudig te monitoren met de Business Activity Monitor, waardoor corporaties voortdurend op de hoogte blijven van de afhandeling van reparatieverzoeken en de prestaties van hun aannemers. Aan het eind van het proces kan de huurder een enquête invullen en worden de opdrachten en bijbehorende facturen automatisch gekoppeld en gecontroleerd.” 

Betrokken partijen
Bij de landelijke pilot zijn verschillende bedrijven betrokken, waaronder NCCW, Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, aannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep en Herke ICT. De pilot valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting S@les in de Bouw, Stichting VERA en Stichting Kwaliteit Ontwikkeling Vastgoed Onderhoud Nederland (KOVON). Kijk voor meer 
informatie op www.nccw.nl/corporatiecloud 

Dit artikel verscheen eerder in de Installatie & Bouw, nummer 1 2016