Drie aannemers realtime in de keten met Woonpartners Midden-Holland

02 oktober 2017

Na de Coen Hagedoorn Groep zijn nu ook Van der Speld Aannemers, en Bouwbedrijf De Graaf geïntegreerd in de keten met Woonpartners Midden Holland. Het systeem van Woonpartners is nu realtime verbonden met de drie aannemers. Zowel de reparatieverzoeken als de bijbehorende statussen, documenten en foto’s worden zonder menselijke tussenkomst continu gesynchroniseerd tussen de software van NCCW (BIS/ Corporatie Cloud) en de software van de aannemers (Admicom en Herke ICT). 

Bij de connectie is gebruik gemaakt van de KOVRA standaard, de standaard op het gebied van elektronische uitwisseling tussen woningcorporaties en leveranciers. Gebruik van de standaard reduceert voor de partijen meer dan 60% van de handelingen, die normaal nodig zijn om een opdracht administratief te verwerken. Opdrachtbonnen, statusberichten en facturen kunnen voortaan realtime worden uitgewisseld tussen de ERP-systemen van beide organisaties. Onnodig en dubbel administratief werk is daarmee verleden tijd en de dienstverlening richting de huurder kan op een hoger niveau worden gebracht. Door gebruik te maken van de standaard hoeft niet bij elke aannemer een nieuwe koppeling te worden bedacht maar kan men aansluiten op de standaard.

 Meer informatie over de KOVRA-standaard? Klik hier