Ondanks coronacrises werken ze Woningstichting Barneveld ‘gewoon’ door

Ook bij Woningstichting Barneveld moesten ze schakelen toen ze maatregelen moesten nemen in verband met het Covid-19 virus. Hoe gaan de werkzaamheden door nu iedereen geacht wordt om thuis te werken? De huurverhoging zit er bijvoorbeeld aan te komen. We spreken online via Teams, met Janine Westra, senior consultant wonen, bij Woningstichting Barneveld over de maatregelen en hoe zij samen met NCCW ‘gewoon’ doorwerkt.

Thuiswerken
Janine: ‘Toen de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend werden hebben we de eerste week in twee verschillende groepen op kantoor gewerkt waarbij de ene groep er op maandag, woensdag en vrijdag en de tweede groep op dinsdag en donderdag was. Stel de ene groep zou ziek worden dan kon de andere groep het overnemen. Maar de tweede week zijn we eigenlijk allemaal zo veel mogelijk vanuit huis gaan werken. Met BIS kan dat natuurlijk ook zo. Ik werk nu alleen op donderdag nog op kantoor als achtervang.’

Begrip
‘Huurders komen ook niet meer over de vloer op ons kantoor. De sleuteloverdracht doen we via een sluis en bij reparatieverzoeken doen we alleen maar de spoedmeldingen. Hier is bij onze huurders alle begrip voor. Sterker nog, sommige huurders willen juist niet dat je langs komt. De voorinspectie doen we nu telefonisch en de eindinspectie in een leeg huis. We komen dan niemand meer tegen’.

‘Iedereen heeft een laptop meegenomen maar inmiddels hebben mensen ook al schermen en toetsenborden meegenomen naar huis. Ik werkte al één dag in week thuis maar bijna de hele week thuiswerken is toch anders. Je mist wel de gezelligheid van kantoor en een vergadering met 15 man via Teams is wel wat veel’.

Makkelijk
‘Voor het overige kun je wel een hoop doen thuis. Ik ben nu bezig met het hele traject van de huurverhoging en dat houdt je wel bezig. NCCW ondersteunt ons hierbij en ik moet zeggen dat dit behoorlijk efficiënt gaat. De consultant had ook al veel voorbereid, dat scheelt. En hoewel het nu op afstand gaat, heb ik nog niet gedacht, ik denk dat dit niet goed gaat. Volgens mij hebben we zelfs minder tijd nodig gehad dan vorig jaar toen de consultant bij ons over de vloer kwam. Ik heb zoiets, als het weer zo makkelijk gaat, doen we het volgend jaar weer zo. Met servicekosten gaan we volgende week aan de slag. Dat gaan we dan met meerdere mensen doen dus ik ben heel benieuwd. Maar ook dat gaat goed komen.’

‘We vragen de huurders nu ook om de communicatie digitaal te doen. Dit waren we overigens al van plan te doen. Je krijgt dan vooral ouderen aan de lijn die niet altijd weten hoe dit moet. Onze medewerkers merken dat deze gesprekken niet altijd even kort zijn omdat deze mensen, vooral in deze tijd, ook graag een praatje willen maken.’

Mentaliteit
‘Ik denk dat, als alles voorbij is, we misschien ook wel anders tegen bepaalde zaken aan gaan kijken. Sowieso de mentaliteit rond thuiswerken zal veranderd zijn en, besluit Janine, misschien blijven we sommige werkzaamheden wel gewoon op afstand uitvoeren’.