Optimalisatie Dagafschriftverwerking

NCCW kan u helpen het aantal handelingen die u doet bij de verwerking van dagafschriften te minimaliseren.

Optimalisatie Verhuurmutatie

De afgelopen jaren is Verhuurmutatie aangepast in het kader van wet- en regelgeving, en verbeterd qua presentatie en prestatie. Werkt u nog optimaal met Verhuurmutatie?

Systeemintegraties

Doordat BIS NOA is doorontwikkeld tot open systeem, integreren en koppelen we inmiddels met meer dan 50 applicaties, veelal van andere leveranciers. Vraag nu naar de mogelijkheden.

Optimalisatie beveiliging BIS NOA

Informatiebeveiliging is actueel en vraagt continu uw aandacht. Als onderdeel van uw integriteitsbeleid toetst uw accountant de informatiebeveiliging. Hoe actueel is bij uw organisatie deze beveiliging binnen BIS NOA? NCCW kan u helpen de optimalisatie in BIS NOA uit te voeren door levering van rapportage en advies.

Optimalisatie Betalingsverkeer

Met het consult Betalingsverkeer nemen we u mee in de huidige en toekomstige betaalvormen. We geven u informatie waarop u uw keuzes kunt baseren, voor nu en de toekomst.

BIS NOA Webservices

Vanuit het primaire systeem BIS NOA zijn webservices beschikbaar voor gebruik binnen een klantportaal.
Hierdoor vindt er een optimale, realtime gegevensuitwisseling plaats.

 

Woningzoekenden Online Actueel

Aan de BIS NOA-module Woonruimteverdeling (MTM) en de bijbehorende webservices voor real-time gegevensuitwisseling met uw woningzoekendenportaal, is functionaliteit toegevoegd: het actualisatieproces. Hiermee kunnen woningzoekenden hun inschrijving direct online verlengen en eventueel betalen. 

Interim/detachering

Heeft u op korte termijn een tijdelijke medewerker nodig? Dan wilt u dat deze medewerker direct inzetbaar is, uw processen kent en natuurlijk bekend is met BIS NOA. Speciaal voor woningcorporaties die tijdelijk een medewerker nodig hebben als gevolg van vakantie, zwangerschap, ziekte, een openstaande vacature of een tijdelijke piekbelasting, biedt NCCW daarom NCCW Interim.

Optimalisatie Onderhoudsmodule

BIS NOA wordt continu aangepast aan de eisen en wensen van de tijd. De afgelopen jaren hebben de modules voor planmatig en niet-planmatig onderhoud een ware metamorfose ondergaan. Maakt u al optimaal gebruik van de nieuwe mogelijkheden?

Optimalisatie Kantoorautomatisering

Ondek de uitgebreide mogelijkheden om gegevens uit BIS NOA samen te voegen met uw brieven, formulieren en andere Word-documenten. 

Koppeling BIS NOA en FlexiMatch

De mogelijkheid om de mutatieprocedure (MPM) te integreren met het woonruimteverdeelsysteem FlexiMatch van WoningNet is volledig vernieuwd. 

Optimalisatie BQM

Bij de BQM-optimalisatie gaat u direct aan de slag met uw vragen én gegevens. Na een beperkte inspanning van een halve dag maakt u optimaal gebruik van BQM! 

Dienstverlening BIS NOA

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van BIS NOA en u volledig te ontzorgen, bieden wij u een aantal extra diensten aan.