Huur

De module Huur ondersteunt het volledige proces van de huuradministratie. Het betreft de administratieve afhandeling van de prolongatie, de vordering van de huur en/of overige vorderingen, huuraanpassing, woningwaardering, huurtoeslag en de afrekening van stook- en/of servicekosten.

Huurprolongatie
Binnen XBIS kunt u de prolongatie met één druk op de knop opstarten. De huurprolongatie maakt berekeningen van de te incasseren huur en leegstandsderving (uitgesplitst in nettohuur en goederen-/dienstencomponenten). De module biedt daarnaast de mogelijkheid om betalingsregelingen en betalers vast te leggen. Voor huurders kunnen automatische incassoopdrachten worden aangemaakt of een incassoopdracht via AcceptEmail worden aangeboden. Ook verzorgen wij de volledige verzending van uw enveloppen met de te incasseren huur.

Incasso-overzicht
Per huurder is historische informatie beschikbaar over de maandelijkse prolongatie, de betalingshistorie, de huurstand, de betalingsafspraken en een aanduiding voor deurwaarderssituaties. Op basis hiervan kan de incassowijze eventueel worden bijgesteld en kunnen aanmaningen (al dan niet klantspecifiek) worden geproduceerd en rechtstreeks naar de huurders worden verzonden. Deurwaarders wordt de mogelijkheid geboden om via het systeem uitsluitend de uit handen gegeven vorderingen te raadplegen. Aan Intrum Justitia, de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland en Flanderijn kan dagelijks een bestand worden aangeboden. Dit bestand kan door deze instanties worden ingelezen in het eigen primaire systeem.

 

Huuraanpassing
De huursamenstelling kan op elk gewenst moment worden aangepast. Hierbij kan gekozen worden voor een percentage of een bedrag. Vervolgens kan een gespecificeerde mededeling (al dan niet klantspecifiek) worden aangemaakt om de huurders te informeren. Binnen de module is een simulatie mogelijk van verschillende scenario's waarbij ook de financiële gegevens worden doorgerekend. Daarnaast kan de gebruiker overzichten produceren van de huuraanpassingen ten behoeve van de jaarlijkse verslaggeving, berekeningsverslagen of de niet-voldane huurverhogingen zonder bezwaar.

Woonvarianten
Steeds vaker bieden corporaties z.g.n  ‘woonvarianten’ aan. Om maar een paar varianten te noemen: Huurvast, Huurzeker, Koopgarant, Sociale koop, en Koop-Goedkoop, Te Woon en natuurlijk ook gewoon huren. XBIS heeft de functionaliteit beschikbaar waarmee u deze woonvarianten kunt definieren, vastleggen en bewaken. U kunt met WoonVarianten met uw klanten verschillende contractvormen aangaan. In XBIS kunnen deze woonvarianten op corporatieniveau worden gedefinieerd en vastgelegd.