Onderhoud

 

XBIS wordt continu aangepast aan de eisen en wensen van de tijd. De afgelopen jaren hebben de modules voor planmatig en niet-planmatig onderhoud een ware metamorfose ondergaan. Portalen met centrale zoekingangen en uitgebreide registratiemogelijkheden vormen de basis voor monitoring en correcte financiële verwerking van de activiteiten. 

Portaal Niet-planmatig onderhoud
Via het portaal kunt u gegevens over het niet-planmatig onderhoud vastleggen. Door gebruik te maken van standaardmeldingen /opdrachten kunt u snel en correct meldingen registreren. Alle relevante informatie wordt hierbij getoond, bijvoorbeeld deelname aan servicefondsen. Ook kunnen gegevens worden opgevraagd uit de cartotheek: informatie over de woning, de huurder/bewoner, het contract. 

Daarnaast is het mogelijk om de werkzaamheden te plannen in dagdelen per vakgroep/vakman en de uitvoering te bewaken op rayon- en wijkniveau. Via het portaal kunt u de correspondentie over de werkzaamheden naar de huurder verzorgen. Het portaal is geïntegreerd met de module Materiaalbeheer (voor het reserveren van materiaal), de verplichtingenadministratie, IntraWIS (plattegronden) en het DIS (elektronisch archief).

Portaal Planmatig onderhoud
In samenwerking met onze klanten is de module Planmatig onderhoud volledig vernieuwd, geheel toegespitst op de huidige manier van werken. Via het portaal kunnen uw medewerkers het planmatig onderhoud monitoren en actualiseren. 

Naast de krachtige standaardfunctionaliteit met direct financieel inzicht, kunt u zelf extra velden definiëren. Met het portaal heeft u toegang tot al uw planmatige onderhoudsgegevens. U heeft direct inzicht in de financiële situatie van uw onderhoud; u kunt sturen op real-time gebaseerde feiten. De module is logisch ingedeeld; u kunt eenvoudig inzoomen op de vastgelegde gegevens. 

Vanuit uw meerjarenbegroting is het mogelijk de eenjarige begroting in BIS NOA in te lezen. Via het portaal Planmatig onderhoud kunt u online de begroting vergelijken met de uitgevoerde werkzaamheden. Hierdoor ziet u direct of uw activiteiten nog binnen de begroting vallen en gebaseerd zijn op real-time informatie. De module Planmatig onderhoud is geïntegreerd met uw bedrijfsadministratie.

De gegevens (begroting, realisatie, prognose, verplichting en kosten) zijn op eenvoudige wijze te exporteren naar Microsoft Office-producten als Word en Excel.

Voordelen

  • Toegang via een portaal
  • Extra velden te definiëren op zowel begrotings- als realisatieniveau 
  • Optimaal inzicht in uw financiële situatie
  • Inzicht tot op TOE-niveau
  • DAEB/Niet-DAEB gesplitst boeken
  • Alle gegevens beschikbaar in NOA Reporting
  • Directe integratie met Microsoft Office-producten