Activa Module

De Activa  Module is dé oplossing  voor de grote veranderingen in de activa registratie als gevolg van de RJ645. Gebouwd door Unit4 en ingericht door NCCW. Dat maakt de Activa Module bij uitstek geschikt voor gebruik in de (sociale)  huursector. De gevolgen van de RJ645 zijn groot voor de activa registratie binnen de (sociale) huursector.  Een verplichte registratie op VHE-niveau waar voorheen een registratie op complex-niveau voldoende was. Geautomatiseerde ondersteuning, met inzet van Vaste Activa, helpt u hierbij. 

Activa Module
Met de Activa Module beschikt u over een moderne Activa-administratie waarin u alle vaste activa kunt registreren op complex- of vhe-niveau, vaste activa op verschillende grondslagen kunt waarderen en via verschillende methodieken kunt afschrijven. De gegevens van het bezit en de bijbehorende relevante data worden via de reguliere download vanuit uw primair systeem in de Activa Module geladen.

In het kader van informatievoorziening kan elk activum toegewezen worden als sociaal of commercieel vastgoed (classificatie) en als vastgoedbelegging of bedrijfsmiddel (kwalificatie).   

“Om grip te houden op de nieuwe regelgeving is deze ondersteuning onmisbaar”

Waardering op basis van historische kostprijs of bedrijfswaarde met vergelijking tussen beide waarderingsgrondslagen. Daarnaast kunt u de fiscale waardering vastleggen en de fiscale correctie berekenen. Het automatisch afschrijven wordt via een afschrijvingsproces ondersteund (voorstel-, onderhouds- en bevestigingsscenario). 

Ook kunt u afschrijvingen simuleren en activa buiten gebruik stellen. Eveneens wordt het boekingsproces ondersteund.
 

De voordelen
•    Ondersteuning van de meest voor-komende afschrijvingsmethodieken binnen de corporatiesector
•    Koppeling met uw primair systeem
•    Simulatie mogelijk
•    Toevoegen van flexibele informatievelden mogelijk voor extra informatie registratie
•    Behoud van historie van activa transacties
•    Flexibele rapportages
•    Contextgevoelige helpschermen

Wat betekent dit voor uw medewerker? 
Werken met een module die de nieuwste regelgeving volledig ondersteunt en de gevolgen en varianten zichtbaar maakt.

De module is zeer gebruiksvriendelijk. Niet alleen door de contextgevoelige helpschermen, maar ook door de duidelijke lay-out en de mogelijkheid om flexibele informatievelden toe te voegen om extra informatie te registreren.

Wilit u meer weten over de Activa Module? Klik hier