Woonruimteverdeling

De module Woonruimteverdeling biedt volledige ondersteuning bij het koppelen van vraag en aanbod van woonruimte. Daarbij gaat het om het vastleggen van gegevens van woningzoekenden, de leegmelding van woningen en het onderling 'matchen' via een aanbod-, distributie-, loting- en/of optiemodel.

Woonruimteverdeling op maat
De module Woonruimteverdeling is in principe maatwerk waarbij gegevensstructuren, controles, berekeningen, schermindelingen en selectiemethoden worden afgestemd op de wensen van de woningbeheerder.

Combinatie van verschillende aanbodsmodellen mogelijk
Zowel het distributiemodel, markt- of aanbodmodellen, optie en lotings kunnen gehanteerd worden. Daarnaast kunnen gegevens in verschillende internettoepassingen worden gebruikt.

Volledig geintegreerd met de module Huur en de Mutatie Procedure Module
De module Woonruimteverdeling werkt volledig geïntegreerd met de module Huur. Woonruimtegegevens komen daarbij automatisch ter beschikking voor het woonruimteverdelingsproces, bijvoorbeeld huursamenstelling en woningwaarderings-gegevens.

De module is tevens geïntegreerd met de Mutatie Procedure Module (MPM). Dit betekent onder andere dat de leegmelding van de woning vanuit de mutatieprocedure wordt gestuurd en automatisch ter beschikking komt voor de module Woonruimteverdeling. Omgekeerd is het mogelijk geselecteerde kandidaten te koppelen aan de woonruimte, waarna vanuit MPM aanbiedingsbrieven kunnen worden aangemaakt. Tevens kan de afhandeling van dit proces bewaakt worden. Ook kan in de integratie met deze modules sprake zijn van andere functionaliteit als huurdersinformatie en afstemming uit onderhoudsprocessen door middel van registratie en koppeling van werkbonnen.

Integratie met de website
Er zijn verschillende koppelingen met de websites mogelijk. De mooiste is via de Corporatie Cloud. Hiermee kunnen gegevens realtime via de website en WRV module worden uitgewisseld.
Daarnaast kan andere functionaliteit als etalage van het woningbezit, direct te huur van woonruimten en betalingen van inschrijfgelden van de module Woonruimteverdeling via het Klantenportaal worden uitgebreid.

Bewaking van database kwaliteit
Het systeem genereert bovendien verschillende controleverslagen (foutverslagen) zodat de kwaliteit van de database wordt bewaakt. Daarnaast kunnen gegevens bewerkt worden met standaardapplicaties als Microsoft Acces en Excel. Het is mogelijk om een analyse van de informatiebehoefte uit te laten voeren door NCCW. Vaste terugkerende rapportages kunnen op basis van die analyse dan eenmalig worden aangemaakt, door uw corporatie of door ons.

De module Woonruimteverdeling leent zich bij uitstek voor samenwerkingsverbanden met andere woningbeheerders. Dankzij de uitgebreide beveiligingsstructuur is het mogelijk per woningbeheerder de functionaliteit geheel of gedeeltelijk in te richten volgens uw wensen.