Contact Gebruikersvereniging

Gebruikersvereniging NCCW
Markenlaan 1
Postbus 50088
1305 AB Almere
tel. (036) 539 11 42

info@gebruikersverenigingnccw.nl

Gebruikersvereniging NCCW

Welkom op de pagina van de Gebruikersvereniging NCCW

Wat doet de Gebruikersvereniging voor u?
Het bestuur van de Gebruikersvereniging heeft periodiek overleg met de directie van NCCW en treedt daarbij op als belangenbehartiger van de leden.  Het beperkt aantal bestuursleden leidt ertoe, dat het bestuur noodzakelijkerwijs moet kiezen voor een minder actieve rol dan zij voor ogen had. De focus ligt nu vooral op het monitoren van generieke zaken, zoals:

Het volgen van ontwikkelingen en toetsen of gedaan is wat is toegezegd;
Roadmap: status ontwikkelingen afgelopen / huidig jaar, afstemming ontwikkelingen volgend jaar;
Klanttevredenheidsonderzoek : terugkoppeling vanuit NCCW over resultaten en toetsen van genomen maatregelen;
Audit / Uitwijk: resultaten worden teruggekoppeld aan de Gebruikersvereniging, waarbij tevens wordt gekeken naar opvolging van de aanbevelingen van het voorgaande rapport.

Met uw lidmaatschap versterkt u de positie van de Gebruikersvereniging als sparringpartner van NCCW. Zo is op initiatief van de Gebruikersvereniging een raamwerk voor een SLA (Service Level Agreement) ontworpen en is een Escrow-overeenkomst tot stand gekomen. Het bestuur van de Gebruikersvereniging staat uiteraard open voor signalen van haar leden om nieuwe ideeën verder uit te werken.

BIS NOA

BIS NOA

BIS NOA is een modulair bedrijfsinformatiesysteem voor de corporatiesector, dat geheel voldoet aan de eisen van deze tijd. Als corporatiemedewerker wordt u volledig ontzorgd en kunt u zich richten op uw corebusiness.

 

Property Management

Property Management

Property Management is het enige ERP+ bedrijfsinformatiesysteem dat écht gericht is op samenwerken. Het heeft een krachtige financiële (Unit4 Business World), onderhouds-, vastgoed- en verhuurmodule (inclusief portaal).