IntraWIS

Met IntraWIS van NCCW bent u in staat complete woninginformatie en alle andere gegevens die aan de woning zijn gekoppeld, op eenvoudige wijze dusdanig te organiseren, dat u die op elke werkplek vanuit één centraal punt kunt benaderen en opvragen.

IntraWIS
Het is mogelijk om binnen IntraWIS een cartotheek zelf in te richten en te vullen. Hierdoor heeft u direct gegevens beschikbaar voor gebruik naar de woonconsument, maar ook voor de onderhoudsdienst. Daarnaast kunt u nu ook complexgegevens vastleggen in beheerplannen binnen IntraWIS. Op één scherm heeft u alle relevante woninggegevens beschikbaar.

Van zoeken naar vinden
Het zoeken van foto’s, plattegronden, merk en type cv-installatie, onderhoudsgegevens en andere aan een woning gerelateerde documenten of tekstgegevens blijkt in de praktijk nogal veel tijd te kosten. De informatie is vaak op verschillende plekken in de organisatie opgeslagen en er moeten dan ook diverse bronnen worden geraadpleegd om een compleet beeld te krijgen. En dan nog is het de vraag of de woninggegevens actueel zijn. Aan die zoektocht komt een einde met IntraWIS van NCCW. U kunt de informatie simpelweg raadplegen met behulp van een webbrowser.

Alle actuele woninginformatie onder handbereik
Met IntraWIS bent u in staat complete woninginformatie en alle andere gegevens die aan de woning zijn gekoppeld, op eenvoudige wijze dusdanig te organiseren, dat u die op elke werkplek vanuit één centraal punt kunt benaderen en opvragen. Vanaf een eerste indruk tot aan gegevens op detailniveau toe. De toegang tot die informatie is met één klik op de muis mogelijk vanuit elk primair systeem.

Een flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing
Alle gegevens uit uw bedrijfsinformatiesysteem, inclusief de Cartotheek, kunnen met IntraWIS snel en simpel worden gekoppeld aan uw eigen grafische informatie. Elke tekst- en beeldcombinatie is in een document weer te geven, onafhankelijk van de vorm waarin die informatie ooit is opgeslagen. Deze pakketonafhankelijkheid en het feit dat de weergave per werkplek kan verschillen, maken de toepassing bijzonder flexibel en gebruiksvriendelijk.

Strategisch Vastgoed Beleid
IntraWIS is uitermate geschikt voor het presenteren van uw beheerplannen. Zo heeft iedereen binnen uw organisatie inzicht in de plannen die uw corporatie met de woning heeft. Indien u ook financiële meerjarenplanning gebruikt, kunt u per woning diverse scenario's doorrekenen. Hierdoor krijgt u inzicht in het gekozen financiële beleid en de effecten op de kernvoorraad.