Net als voorgaande jaren kunt u het ISAE 3402 type II rapport over 2018 downloaden. Het rapport is dit jaar door ControlSolutions International B.V. in opdracht van NCCW samengesteld.

We zijn trots op de betrouwbare basis onder onze oplossingen en zijn blij met het verkrijgen van dit ISAE 3402 type II rapport. NCCW ontzorgt u door het aanbieden van dit ISAE 3402 type II-rapport om zo de kwaliteit van de uitbestede processen en effectiviteit van de controlemaatregelen te kunnen beoordelen.

Veel corporaties hebben de automatisering van processen uitbesteed aan NCCW. Bij uitbesteding ontstaat de vraag hoe deze uitbesteding beheerst wordt; op welke wijze gaat de serviceorganisatie om met security? Wie heeft er toegang tot uw informatie? Zijn er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen? Op welke wijze wordt data opgeslagen en zijn de back-up-procedures goed ingericht? Is er een uitwijkmogelijkheid? Heeft NCCW rekening gehouden met frauderisico?

ISAE 3402 rapporten worden ook gevraagd door het accountantskantoor voor de jaarrekeningcontrole. De auditor die de jaarrekening van uw organisatie controleert, zal ook de processen moeten controleren die geoutsourcet zijn. Processen die uitgevoerd worden door NCCW, hebben vaak invloed op operationele processen die effect hebben op de jaarrekening van uw organisatie.

Vanuit NCCW wordt het ISAE 3402 type II-rapport aan u aangeboden om de kwaliteit van de uitbestede processen en effectiviteit van de controlemaatregelen te kunnen beoordelen. NCCW gebruikt daarnaast het rapport voor het verbeteren van de interne organisatie.

Het rapport is te downloaden via de TOPdesk.