Zaak- en taakgericht werken

Zaak- en taakgericht werken is een manier van werken die zorgt voor controle op resultaatgerichte processen. Met zaak- en taakgericht werken bewaak je de informatiestroom en de voortgang van een…

XML

XML staat voor eXtensible Markup Language en is een taal waarmee gegevens tekstueel kunnen worden beschreven. XML is een taal voor computers onderling om data te communiceren. Het is vooral…

Webservices

Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client (een (web)applicatie of component) een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken…

ERP

Enterprise resource planning staat voor een computerprogramma gebruikt binnen organisaties ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf. Een ERP-programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s die allemaal een specifieke taak…