Mutatie Onderhoud

Het onderhoud dat volgt nadat de eerste inspectie bij een mutatie is geweest.

KOVRA

KOVRA is een initiatief van VERA, Ketenstandaard Bouw en Installatie en KOVON om ketenprocessen te digitaliseren en standaardiseren. Door gebruik te maken van KOVRA wordt de uitwisseling van gegevens tussen…

Inspectie APP

Met de Inspectie App handelt de woningcorporatie de gehele inspectie en aanverwante zaken af zonder extra handmatige handelingen om de vastgestelde inspectieresultaten in het backofficesysteem te registreren. Hierbij wordt gebruik…

Dagelijks Onderhoud

Onder dagelijks onderhoud wordt bij een woningcorporatie verstaan de onverwachte reparatieverzoeken die worden gemeld door de huurders en het onderhoud dat daarop gepleegd moet worden.