Woonruimteverdeling

Het proces van vraag en aanbod naar woonruimte. Daarbij gaat het om het vastleggen van gegevens van woningzoekenden, de leegmelding van woningen en het onderling ‘matchen’ via een aanbod-, distributie-,…

Medewerkerportaal

Ook wel medewerkersportaal, klantenportaal of KCC genoemd. Hét medewerkersportaal stelt de corporatie in staat om één ingang voor alle medewerkers te creëren naar verschillende informatiebronnen binnen het bedrijf.  Informatie over…

KCC

Klantcontactcenter. Afdeling of team die de eerstelijnsvragen afhandelt van klanten. Bij woningcorporaties veel gebruikt om de eerste vragen van huurders op te vangen.

Huurderportaal

Het Huurderportaal ook wel huurdersportaal of klantportaal genoemd, is een interactief loket voor huurders en woningzoekenden op de website van de woningcorporatie. Zeven dagen per week biedt het Huurderportaal specifieke…

Huuraanpassing

Jaarlijkse aanpassing van huren door de woningcorporatie. Voor 1 juli moet bij de huurder bekend zijn wat zijn nieuwe huur is. De corporatie heeft jaarlijks (een maximale) ruimte om de…