XML

XML staat voor eXtensible Markup Language en is een taal waarmee gegevens tekstueel kunnen worden beschreven. XML is een taal voor computers onderling om data te communiceren. Het is vooral handig voor de communicatie tussen verschillende informatiesystemen die normaal gesproken niet compatible met elkaar zijn. Merk op dat XML bedoeld is voor het beschrijven van gegevens en niet zozeer hun presentatie.