Dagelijks Onderhoud

Onder dagelijks onderhoud wordt bij een woningcorporatie verstaan de onverwachte reparatieverzoeken die worden gemeld door de huurders en het onderhoud dat daarop gepleegd moet worden.