Huuraanpassing

Jaarlijkse aanpassing van huren door de woningcorporatie. Voor 1 juli moet bij de huurder bekend zijn wat zijn nieuwe huur is. De corporatie heeft jaarlijks (een maximale) ruimte om de huren aan te passen.