Vanaf 1 juli zijn Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend gefuseerd en gaan ze verder onder de naam stichting Nester. De fusie vond plaats midden in coronatijd. We spreken met Harrie Oosterlee, directeur-bestuurder van de nieuwe fusieorganisatie over hoe ondanks Covid-19 de fusie toch doorgang vond en hoe adviesbureau AvW2 en ICT-partner NCCW samen met de medewerkers van Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend zorgden voor de geruisloze integratie van de ICT-systemen.

Fusie
Harrie Oosterlee: ‘Voor de zomer vorig jaar hebben we de eerste verkennende gesprekken gehad voor de fusie. Domus is een vrij kleine organisatie en beperkter in de mogelijkheden dan WoonGoed 2-Duizend. Vraag was of dit op termijn nog wel houdbaar was. WoonGoed 2-Duizend kwam net terug uit een diep dal en had de weg naar boven weer gevonden. We zagen dat beide organisaties elkaar goed zouden kunnen aanvullen’.

‘We hebben grotendeels dezelfde visie en ambitie. Domus is sterk in zorg en vastgoed en WoonGoed 2-Duizend is sterk in ontwikkeling. Als je ziet welke opgaven er de komende jaren liggen dan vullen we elkaar goed aan. Ook demografisch waarbij Domus sterk aanwezig is in het stedelijk gebied en WoonGoed 2-Duizend juist daarbuiten’.

‘Qua cultuur zijn er uiteraard wel verschillen. Domus is een kleinere organisatie met korte lijntjes en dit geldt voor WoonGoed 2-Duizend natuurlijk veel minder al waren we daar al mee bezig om de lijntjes korter te maken. Dus ook daar kunnen we van elkaar leren. En natuurlijk moeten mensen wennen aan elkaar maar de medewerkers waren niet afwijzend en zagen de uitdaging’.

Nester
‘We hebben voor de naam Nester gekozen omdat het lekker Nederlands klinkt en het is ook precies wat we doen, mensen een nest geven. Wij wilden een eenvoudige, heldere naam die in één woord vertelt wat wij doen. Het gaat niet om de bakstenen en het dak. Het gaat om een plek waar je je veilig en prettig voelt. Vorig jaar rond de zomer hebben we de intentieovereenkomst gesloten en na de zomer zijn we definitief aan de slag gegaan’.

ICT

‘Qua primair systeem zaten we allebei op XBIS van NCCW dus dat kwam goed uit. We hebben adviesbureau AvW2, die in 2019 ook al bij WoonGoed 2-Duizend een ICT-strategieplan had gemaakt, gevraagd om de integratie van de systemen te begeleiden. Eind vorig jaar zijn de verschillende werkgroepen samengesteld en bij elkaar gekomen. Ze zijn voortvarend aan de slag gegaan en gingen er vol voor om de deadline van 1 juni te halen (ICT moet een maand eerder dan de daadwerkelijke fusie gereed zijn). Maar toen werd het maart en kwam het coronavirus om de hoek kijken’.

‘We hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om de integratie van de systemen uit te laten stellen maar dat had allerlei consequenties . Dan zouden we wel juridisch gefuseerd zijn, maar hadden we nog maanden suboptimaal moeten werken. Omdat we dat niet wilden zijn we ervoor gegaan om remote vanuit huis te gaan werken en de meetings zo veel mogelijk via Zoom of Teams te beleggen. Dit is eigenlijk heel goed gegaan. Een groot compliment voor zowel onze medewerkers als de medewerkers van AvW2 en NCCW. Ik heb flexibiliteit en gedrevenheid gezien om het project ook op afstand te doen slagen. Men wist elkaar te vinden en zocht naar de mogelijkheden om het project door te laten gaan. Soms is het op afstand werken natuurlijk ook veel efficiënter. Reuver ligt ook niet bij Almere om de hoek’.

Gelukt
‘En we hebben het voor elkaar gekregen. Op 1 juni was de integratie van systemen een feit. Natuurlijk heb je altijd nog wat dingetjes die blijven liggen of die je over het hoofd hebt gezien. Maar je moet jezelf ook gunnen dat je fouten maakt en niet alles kunt afdekken. Mijn conclusie is dan ook dat je dit soort integraties heel goed op afstand kunt doen. Wat ik wel lastig vind, is dat je non-verbale communicatie op afstand moeilijker ziet. Zo is het bijvoorbeeld lastiger te monitoren of mensen niet overlopen van werk. Normaal zie je hoe iemand erbij zit en maak je, als dat nodig is, een praatje met diegene. Op afstand is dit moeilijker’.

Deze week was de juridische fusie een feit en zitten Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend in één nest. Nu nog grotendeels op afstand maar we hopen dat ook dat binnenkort gaat verdwijnen.