Strategisch Vastgoed Beleid

Strategisch Vastgoed Beleid in beeld
Om woonproducten en de wensen en behoeften van huidige en toekomstige woonconsumenten optimaal op elkaar aan te laten sluiten voeren woningcorporaties een strategisch vastgoedbeleid. Het strategisch vastgoedbeleid wordt binnen de meeste corporaties vormgegeven door de afdelingen Financiën, Vastgoed en Wonen, rekening houdend met de kaders van elk van deze “drie werelden”. Een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze drie afdelingen moet ervoor zorgen dat iedereen over hetzelfde praat en het vastgoedbeleid door de gehele organisatie wordt gedragen.

SVB-portaal
Corporaties kunnen met behulp van het SVB-Portaal zelfstandig het strategisch vastgoedbeleid voeren. Het SVB-Portaal is een werkomgeving voor beleids-medewerkers en vastgoedmanagers ten behoeve van de ontwikkeling van het vastgoedbeleid. Dit portaal is opgebouwd uit verschillende modules:
•    het SVB Analyse Model
•    het SVB Scenario Simulatie Model
•    het SVB Beheerplannen Model
•    de SVB Beleidsboom

Samen ondersteunen zij het gehele SVB-proces, vanaf de beleidsvorming tot aan het delen van het vastgestelde vastgoedbeleid binnen de organisatie.

“Dankzij het SVB-portaal wordt uw vastgoedbeleid volkomen transparant voor al uw medewerkers. Iedereen weet waar u voor gaat.”

Met het SVB-Portaal wordt inzicht verschaft in de mogelijke maatschappelijke en financiële consequenties en effecten van beleidskeuzes en krijgt u beter inzicht in de huidige klanten en producten, de sterke en zwakke punten van producten en mogelijke kansen en bedreigingen.
 

Voordelen
•    Universeel toepasbaar en leveranciers-onafhankelijk ten aanzien van het primaire systeem
•    Consistent gegevensgebruik, voor berekeningen wordt gebruikgemaakt van FMP/ WALS
•    Vervanging of toevoeging van onderliggende applicaties mogelijk (geen verplichte winkelnering)
•    Procesonafhankelijk
•    Volledig schaalbaar

Wat betekent dit voor uw medewerker? 
De beheerplannen, waarin de uitvoering van het vastgoedbeleid en de ondernemingsdoelstellingen worden geborgd, zijn in dit portaal voor alle betrokken medewerkers beschikbaar. Hierdoor beschikt iedereen over dezelfde informatie.