Regie bij volledige uitbesteding dagelijks onderhoud

Volledige regie en informatievoorziening!
U heeft verschillende redenen waarom u heeft besloten om het dagelijks onderhoud uit te besteden. Deze redenen zijn niet dat u graag de regie kwijt wilt en niet op de hoogte gehouden wilt worden. Juist bij uitbesteding wilt u de regie houden en beschikken over een adequate informatievoorziening. Ook wilt u bij een eventueel faillissement van uw uitvoerende het proces weer overnemen en andere partijen inschakelen om de klussen uit te voeren, zonder dat uw klanten hier iets van merken. De Corporatie Cloud geeft u die regie en informatievoorziening.

Wat is hiervoor nodig?
U stelt uw proces in de Corporatie Cloud beschikbaar en laat anderen hierop aansluiten. Dus niet andersom, zoals veel gebeurt.

De voordelen zijn duidelijk:

 • Minder afhankelijkheid van derden.
 • Gegarandeerde continuïteit bedrijfsvoering.
 • Eenvoudig aansluiten van een of meerdere uitvoerenden (o.b.v. berichtstandaarden).
 • U beschikt te allen tijde over 100% volledige en betrouwbare informatie over de uitvoering van het proces.
 • Maximale reductie van handmatige administratieve werkzaamheden (voor u en de uitvoerende).
 • U blijft het gezicht naar uw klant voor alle klantcontacten. 


Wat krijgt u met de Corporatie Cloud Dagelijks Onderhoud?
Huurders kunnen online via het portaal hun reparatieverzoek indienen. De koppeling met het primaire systeem en een eenvoudige zoekboom zorgen ervoor dat het juiste verzoek wordt ingediend. Hierbij heeft de huurder de vrijheid zelf te plannen en aan te geven op welke manier hij geïnformeerd wil worden. De meest geschikte aannemer wordt geselecteerd. Alle processtappen zijn te monitoren met de Business Activity Monitor. U blijft hierdoor voortdurend op de hoogte van de afhandeling van reparatieverzoeken en de prestaties van uw aannemers en medewerkers.

Aan het einde van het proces kan de huurder een enquête invullen en worden de opdrachten en bijbehorende facturen automatisch gekoppeld en gecontroleerd. U hoeft alleen de uitzonderingen te controleren.

Voordelen

 • Verhoging klanttevredenheid.
 • Kostenbesparing.
 • Kennisbank voor huurder en medewerker.
 • De huurder plant de reparatie zelf.
 • Aansluiting op de planning van derden.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van aanvullend servicecontract als benodigde werkzaamheden niet worden afgedekt. 
 • Inzicht in het proces..
 • Directe bijsturing door realtime inzicht in alle gewenste KPI’s.
 • Directe analyse prestaties van aannemers en medewerkers.
 • Automatisch gegenereerde steekproeven en inspecties.
 • Ondersteuning uitvoering met mobiele devices.
 • Integratie met KWH-enquête (ook mogelijk als u niet bent aangesloten bij KWH).