Inspectie App

Voor het inspecteren van de woning op locatie is er de Inspectie App. Het middel bij uitstek dat de inspecteur in staat stelt met een tablet de voor- en of eindopname op locatie af te handelen.

Vooropname,  eindopname en/of oplevering 
Met de Inspectie App handelt u de gehele inspectie en aanverwante zaken af zonder extra handmatige handelingen om de vastgestelde inspectieresultaten in het backofficesysteem te registreren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tablets. Uit de inspectie voortvloeiende afspraken of kosten kunnen door de huurder worden geaccordeerd. De Inspectie App is eenvoudig te bedienen, overzichtelijk en snel.
 
Overzichtelijk en snel
Gebreken kunnen worden vastgelegd met herstelmaatregelen en een foto. Bij het gebrek wordt vermeld wie het gebrek gaat herstellen. Bij het ontbreken van een verbinding kan te allen tijde de inspectie worden afgerond, zonder onderbreking van het werk.
De gebreken, herstelmaatregelen en eventuele kosten worden overzichtelijk getoond.

Backoffice
Zonder extra handmatige handelingen worden de vastgestelde inspectieresultaten in het backofficesysteem geregistreerd. 

Voordelen
Eenvoudig te bedienen, ook als de verbinding wegvalt
Geen vast format: flexibel instelbaar
Overzichtelijke gebrekenlijst
Foto’s kunnen worden toegevoegd
Directe kostenopgave per mail
Integratie primair systeem (o.a. BIS NOA)
Overzichten in backoffice
Integratie IntraWIS