Update Wet Betaalbare Huur: stand van zaken en verwachte impact

  1. Home
  2. >
  3. Actueel
  4. >
  5. Update Wet Betaalbare Huur:...

In eerdere berichtgeving hebben we jullie op de hoogte gesteld van de aanstaande wetswijziging (Wet betaalbare huur). Afgelopen week (14 mei) is de Eerste Kamercommissie bijeen geweest, maar dit heeft nog niet tot een besluit geleid. De Kamercommissie overweegt een adviesaanvraag bij de Raad van State te doen, waarover een besluit wordt verwacht op 21 mei. Er wordt een verslag opgesteld met inbreng op 28 mei.

Wetsvoorstel
Met dit voorstel wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector verplicht voor de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1.123,- (regulering middenhuur). De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten, die volgens het WWS maximaal € 1.123,- per maand gaan kosten. Huurders in het middensegment krijgen hiermee toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over onder andere de huurprijs, servicekosten of het onderhoud van de woning. De regulering van de middenhuur geldt voor nieuwe huurcontracten zolang daar noodzaak toe is en wordt iedere vijf jaar geëvalueerd.

Tevens wordt in deze wet een forse aanpassing gedaan aan het WWS voor zelfstandige woningen en een bijna compleet nieuwe versie van het WWS voor onzelfstandige woningen.

Ontwikkelingen bij NCCW
Wij volgen de ontwikkelingen in Den Haag nauwlettend en sorteren voor zover mogelijk op de softwarematige impact die dit met zich meebrengt. Ook wij zijn uiteraard afhankelijk van het daadwerkelijke besluit over wanneer deze wet ingevoerd zal worden en wat hiervan de inhoudelijke impact zal zijn.

Het wetsvoorstel spreekt nog steeds over 1 juli als ingangsdatum, wat nu heel dichtbij komt, vooral gezien de impact op zowel de software als op de gegevens die jullie bij de woningen moeten gaan vastleggen. Hierdoor kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven over wanneer wij deze ontwikkelingen gereed hebben voor jullie.

Zodra meer bekend is, zullen wij jullie voorzien van een update.

Meer nieuws:

Klantconferentie 6 juni in Madurodam

Graag nodigen wij je van harte uit voor onze klantconferentie, die plaatsvindt op 6 juni 2024 in Madurodam. Dit jaar organiseren we het evenement in samenwerking met Itris, NCCW en Qonsio. De opzet en inhoud krijgen daardoor een nieuwe dynamiek ten opzichte van...

Lees meer

NCCW 2 jaar op rij DICO-gecertificeerd

Met trots kunnen we zeggen dat we wederom DICO-gecertificeerd zijn. Dit betekent dat we een nieuwe standaard hebben gezet voor datakwaliteit en betrouwbaarheid. En dat is precies wat onze klanten verdienen! Via de Corporatie Cloud processen Reparatieverzoeken en...

Lees meer

NCCW opnieuw gecertificeerd voor ISAE3402-Type 2

De ISAE3402 Type 2-certificering, ook bekend als de Internationale Standaard voor Verzekeringen Engagements (ISAE) 3402 Type 2, is een beoordeling van hoe goed NCCW haar interne controlesystemen en processen uitvoert. Naast onze bestaande ISO-certificeringen (ISO...

Lees meer