Outabox; hét nieuwe innovatiecentrum voor de woningcorporatiesector

  1. Home
  2. >
  3. Actueel
  4. >
  5. Outabox; hét nieuwe innovatiecentrum...

Outabox is een open ecosysteem waar Itris en NCCW de samenwerking met woningcorporaties, partners, start-ups, belangenorganisaties, hogescholen en universiteiten opzoeken. Middels intensieve co-creatie gaan we samen exploreren en innoveren om sneller en beter nieuwe oplossingen met hoge impact realiseren. We adresseren de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van corporaties en realiseren nieuwe toepassingen om de sector naar een hoger niveau te tillen.

Waarom Outabox?
Binnen de corporatiesector zien we een duidelijke focus op het moderniseren van bestaande IT/software landschappen. Dit is uitermate belangrijk. Daarnaast is het van essentieel belang voor de sector om volop in te zetten op échte innovatie. Daarom introduceren Itris en NCCW; Outabox. Een open innovatiecentrum waarin we samen met de branche aan vernieuwende en slimmere oplossingen werken. Met speciale aandacht voor klantwaarde en -ervaring.

Wat is de werkwijze van Outabox?
De Outabox werkwijze kenmerkt zich door een unieke manier van co-creatie in de sector. Tijdens inspirerende workshops brengen we diverse stakeholders samen, waaronder corporaties, adviseurs, startups, IT-partners, Aedes, universiteiten en hogescholen. Samen identificeren we de meest urgente problemen binnen een specifiek gebied en bedenken we oplossingen. De workshopresultaten vormen de basis, waarna deelnemers kunnen kiezen of ze willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de meest veelbelovende ideeën.
Een doeltreffend en transparant innovatieproces is van essentieel belang om kosten en doorlooptijd effectief te beheren. Outabox hanteert zo’n proces, geïnspireerd op de Lean Startup-methode en Design Thinking. Op deze manier identificeren we stapsgewijs de beste oplossingen en vergroten we de kans op succesvolle implementaties van impactvolle oplossingen voor de markt.

Wat is de meerwaarde voor de klant?
Outabox, als open innovatie-ecosysteem, speelt een actieve rol in het ondersteunen van woningcorporaties bij het vinden van efficiënte en duurzame oplossingen voor urgente kwesties zoals woningtekort, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid. Corporaties hebben de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen die aansluiten bij hun specifieke behoeften en die van hun huurders door actief deel te nemen aan een innovatietraject van Outabox.

Meer informatie
Wil je meer weten over Outabox en hoe je kunt bijdragen aan innovatie binnen jouw woningcorporatie?
Bezoek de website www.outabox.nl

Meer nieuws:

Wet betaalbare huur aangenomen: alles wat je moet weten

Dinsdag 25 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaalbare huur. Hiermee is de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024 een feit. Op basis van een aangenomen motie van het Eerste Kamer lid Rietkerk gaat de handhaving van de wet door de gemeente en de...

Lees meer

Een geslaagde klantconferentie! – juni 2024

Op 6 juni 2024 vond in samenwerking met Itris en Qonsío onze jaarlijkse klantconferentie plaats in het prachtige Madurodam. We kunnen met trots terugkijken op een succesvolle dag! De conferentie bood bezoekers de gelegenheid om waardevolle inzichten op te doen en te...

Lees meer

Het Wensen Portaal

Het Wensen Portaal helpt klanten om het maximale uit NCCW-producten en -diensten te halen. Het doel is om de klanttevredenheid en adoptie van de oplossingen te verhogen. Met het Wensen Portaal krijgen corporaties de kans om gezamenlijk te bepalen welke moderne of...

Lees meer